Startsida

Styrelsen

Styrelsens medlemmar

Ordförande: Maria Karkoua
Vice ordförande: Paul Nihlén
Sekreterare: Lasse Essevius
Suppleant: Helena Johansson
Suppleant: Fredrik Johansson
Riksbyggens ledamot: Magnus Lövgren
Riksbyggens suppleant: Sandra Carlsson

Om du vill kontakta styrelsen så kan du skicka ett mail till någon av styrelsemedlemmarna eller till adressen: styrelsen@brh7.se

Styrelsens uppdrag

Det är styrelsen som ansvarar för att den löpande verksamheten fungerar samt att lagar, förordningar och föreningens stadgar följs.

Det är styrelsen som beslutar tex om:

  • Nya medlemmar i samband med lägenhetsöverlåtelser
  • Om andrahandsuthyrning får ske

Styrelsen svarar sen inför medlemmarna vid föreningens årstämma. Då ska styrelsen presentera en årsberättelse och en årsredovisning. Stämman skall då ta ställning till om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

ParkeringsplatserNyplanterad syren

Box 659, 503 15 Borås | Karta | Kontakta: info@brh7.se| Webmaster:Lasse Essevius